Home / Genel Bilgiler / Yeni Ekspertiz Fiyatları (2017 Yılı)

Yeni Ekspertiz Fiyatları (2017 Yılı)

Yeni Ekspertiz Fiyatları (2017 yılı)

Tüketiciler için alınan konut kredisinin yanında bankalara ödeneceği ek ücretler büyük önem taşımaktadır. Bu ek masraflardan bir tanesi de ekspertiz ücretidir.

Bankalardan alınacak konut kredilerinde krediye konu gayrimenkul için ekspertiz düzenlenmesi zorunludur. Evin değerinin tespiti ve krediye uygunluğu , ekspertiz firmalarınca yapılan değerleme neticesinde belli olmaktadır. Bankaların ekspertiz firmalarına yaptırdığı bu ekspertiz değerleme işlemi sonucunda verilen hizmet karşılığı olarak ilgili ekspertiz ücretlerinin değerleme şirketlerine ödenmesi gerekir. Banka tüketiciden aldığı ekspertiz ücretini ilgili ekspertiz şirketine öder. Bu yazımız tüketicilerin bankalara ödeyecekleri ekspertiz ücretleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır.

Bu yazımızda ekspertiz ücretleri fiyatları ne kadardır , alınacak gayrimenkul cinsine göre kaç TL ekspertiz ücreti ödenir bunları öğreneceğiz.

2017 yılı için Ekspertiz firmalarına ödenecek ücretler, Sermaye Piyasası Kurulunun  28.12.2015 tarih 36/1712 sayılı kararı ile  yeniden belirlenmiş olup, 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu kararına ulaşmak için http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151230.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151230.htm  tıklayabilirsiniz.

2015 yılına göre ekspertiz tarifesinde artış yapılmış olup , geçen seneye göre ne kadar artış olduğunu görmek ve bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.    http://www.tapuportal.com/ekspertiz-fiyatlari.html

Bu kapsamda, 01.01.2016 tarihinden itibaren ekspertiz değerleme firmalarına  gayrimenkul cinsine göre belirlenen ve aşağıda  yer alan tablodaki fiyat tarifesine göre ödeme yapılacaktır

Ekli tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, işbu esaslarda belirtilen gayrimenkul bilgi merkezi payı ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dâhil edilemez, ayrıca ödenir. Bu nedenle ekspertiz firmalarının rapor için ödedikleri tapu/belediye harçları ile oluşacak yol masrafları bu fiyatlara dahil değildir.

Alınacak konut için ödenecek ekspertiz bedelini hesaplamak için birkaç örnek hesaplama yapmak gerekirse ,

  • 1-250 m2 arası bir konut almak isterseniz tarifeye göre  425.00 tl + ( kdv) + ( varsa tapu +belediye harcı ) ödenmesi gerekir.
  • 1-250 m2 arası 2 konu alındığı taksirde yapılan ekspertiz neticesinde ilgili ekspertiz firmasına  ilk daire bedeli  415 TL  ve ikinci daire içinde ilk daire bedelinin %5 kadar kısmı yani  20.75 tl  toplamda 435.75 tl bir bedel çıkar , buna artı olarak %18 KDV ve varsa tapu/belediye harcı ödenmesi gerekir.
  • 300 m2 büyüklüğünde bir dükkan satın almak isterseniz tarifeye göre  539 tl + (kdv%18) + (tapu/belediye masrafı) ödenmesi gerekir.

2016 YILI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ1. GRUPARSALAR (imarlı veya imarsız)BRÜT ALAN (m²)DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, sera, özel orman vb.1  –   20.00049820.001  – 100.000581100.001 ve üzeri700Arsa (imar planı kapsamındaki üzerinde yapı olmayan parseller)1 – 1.0005811.001 – 10.00070510.001 – 25.00095025.001 ve üzeri1.1252. GRUPKONUTLAR VE İŞ YERLERİBRÜT ALAN (m²)DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis, büro veya konut amaçlı müstakil binalar1  – 250415251 – 500519501 – 1.0006221.001 – 5.0009345.001 ve üzeri1.500Dükkan, plaza, iş merkezi, alışveriş merkezi vb.1 – 100456101 – 500539501 – 2.0006642.001 – 5.0001.0355.001 – 20.0001.50020.001 ve üzeri1.800Boğaziçi Kanunu kapsamındaki yalı veya eski eser niteliğinde köşkler (Tescilli)Tamamı2.2003. GRUPENERJİ ve AKARYAKIT TESİSLERİBRÜT ALAN (m²)DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)Akaryakıt istasyonuTamamı1.300Rafineri, akaryakıt depolama tesisleri, diğer enerji tesisleriTamamı2.5004. GRUPÜRETİM AMAÇLI ve SINAÎ NİTELİKLİ GAYRİMENKULLERBRÜT ALAN (m²)DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)İmalathane, atölye, depo, hangar yapıları, fabrika, küçük ve büyükbaş hayvan ve tavuk çiftlikleri vb.1- 500456501 – 2.0005812.001 – 10.00078810.001 – 25.0001.51225.001 ve üzeri2.5005. GRUPHİZMET AMAÇLI KULLANILAN GAYRİMENKULLERBRÜT ALAN (m²)DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)Hastane, sağlık tesisi, okul, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezi, düğün salonları, nikah daireleri, spor kompleksi gibi (otoparklar dahil brüt alan)1 – 2.0008302.001 – 5.0001.1505.001 – 10.0001.50010.001 ve üzeri2.0006. GRUPTOPLU DEĞERLEMETAŞINMAZ ADEDİDEĞERLEME ÜCRETİ (TL)1. Grupta yer alan taşınmazlardan, birden fazlasının aynı değerleme raporuna konu olması ve aynı mahalle/köy sınırları içerisinde yer alması halinde yapılacak değerleme.TamamıDeğerlemeye konusu taşınmazlardan en büyük taşınmaz için değerleme ücret tarifesindeki tam ücret, diğerlerinden her biri için girdiği gruptaki ücretin %10’u.2. Grupta yer alan taşınmazlardan, aynı değerleme raporuna konu olan ve aynı tarihte ve tek seferde değerleme çalışması yapılan aynı parsel üzerindeki birden fazla bağımsız taşınmazın değerlemesi.2 – 100Değerleme konusu taşınmazlardan en büyük taşınmaz için değerleme tarifesindeki tam ücret, diğerlerinden her biri için girdiği gruptaki ücretin %7,5’i.101 ve üzeri3.6007. GRUPGAYRİMENKUL PROJESİ, GAYRİMENKULE BAĞLI HAK VE FAYDA DEĞERLEMESİ DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)Gayrimenkul projesi, gayrimenkule bağlı hak ve fayda değerlemesi.TamamıBelirlenmemiştir8. GRUPDİĞER (İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde diğer varlıkların değerlemesi) DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)Karma yapılar (bütünleyici ve eklenti niteliğindeki makine, ekipman, liman, tersane gibi özellikli varlıklar), tek veya birden fazla parsel üzerine inşa edilmiş farkı nitelikteki yapılardan oluşan kompleks tesislerTamamıBelirlenmemiştir9. GRUPDAHA ÖNCE DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN YENİDEN DEĞERLEMESİ DEĞERLEME ÜCRETİ (TL)İnşa halindeki gayrimenkulün tamamlanma seviyesinin tespiti amacıyla yapılan değerlemeler. Güncel tarifedeki ücretin %30’uDaha önce hazırlanmış bir rapora ilişkin olarak, aynı değerleme kuruluşundan rapor tarihini takiben 12 ay içerisinde talep edilecek revize raporlar. Güncel tarifedeki ücretin %50’si

Bir önceki yazımız olan Adım Adım Parsel Sorgulama (Güncel) başlıklı makalemizde ada, ada parsel ve ada parsel sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

Check Also

ING Bank’ta Kredi Notunuza Göre Faiz Oranı

Kredi Notunuza Göre faiz oranı belirleyen İhtiyaç Kredisi ING Bank’ta Herkese aynı faiz oranı mı …

Bir Yorum

  1. 56 metrekarelik 1+1ev için kredi talebinde bulundum ancak talep ettiğim 65000 tl kredim onaylanmadı ilgili banka ise benden eksper ücreti talep ediyor bu yasalmı, ödemelimiyim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir