Home / Tag Archives: tapu işlemi

Tag Archives: tapu işlemi

İpotek Kaldırma İşlemi nasıl Yapılır?

İpotek Terkini (Kaldırma-Fekki) İşlemi nedir nasıl Yapılır-TapuPortal.com

İpotek Kaldırma İşlemi nasıl Yapılır? İpotek nedir? İpotek terkini nedir? İpotek fekki nedir? sorularının cevaplarına ve ipotek terkini işlemleri için gerekli evraklar ya da halk dilinde haciz terkini işlemleri ile bir kaç noktaya değinmeye çalıştık. İpotek işlemi mevcut borcu  ve doğacak borcu güvence altına alma işlemidir. Tapu üzerinde rehinler sütununa …

Devamı »

Devre Mülk Hakkı Nedir?

devre mülk hakkı nedir

DEVRE MÜLK HAKKI NEDİR?   Devre mülk hakkı nedir? Tapu işlemi için istenen belgeler nelerdir? Devre mülk hakkıyla ilgili kanunu ( kat mülkiyeti kanunu 57. madde) açıklamaya çalışalım. Öncelikle bir taşınmazın devre mülk kapsamına girebilmesi için konut ( mesken) sınıfına girmesi gerekiyor. Devre mülk hakkı; bu şarta uyan herhangi bir …

Devamı »

Gelir Karşılığı Devir Nedir?

gelir karşılığı devir nedir

GELİR KARŞILIĞI DEVİR NEDİR? Gelir karşılığı devir nedir? İşlemin yapılabilmesi için gereken belgeler nelerdir? Soruların cevabı için yazımıza göz atabilirsiniz. Mal sahibinin, yeni yapılacak çarşı veya işyerinin gelirinden düzenli olarak pay alması karşılığında arsa veya yapı mülkiyetini, işletmeyi yapacak firmaya devretmesidir. Uygulamada en çok karşılaştığımız durumu bu işleme örnek gösterebiliriz. …

Devamı »

Tapu İşlemlerinde Kolaylık

tapu-islemlerim-tapuportal.com

Tapu İşlemlerinde Büyük Kolaylık Tapu işlemlerine konu olan arsa, tarla, ev vb. gayrimenkuller geçmişten günümüze insanoğlunun hayatında büyük öneme sahiptir. Ve bu işlemlerin düzenli bir şekilde yapılabilmesi için kural ve kanuna bağlanması gerektiği elzem bir gerçektir. Bunun için ülkeler kendi anayasalarına uygun şekilde tapu işlemlerini yapabilmek için belirli kanunlar geliştirmişlerdir. …

Devamı »

Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

tapu-islemlerim-tapuportal.com

Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır? Tapu işlemleri ülkemizde insanların gözüne karışık, zor ve bir torba hukuki terim barındıran ve yine yardım almadan yapılması imkansız işlemler olarak görünmektedir. Aslında yapmak istediğiniz tapu işlemini, işlem yaptıracağınız tapu müdürlüğünde net bir şekilde ifade etmeniz, tapu işlemine başlamada gayet sağlıklı bir giriş olur. Mesela tapu …

Devamı »

Birleştirme (Tevhit) – Ayırma (İfraz)

birleştirme-ayirma işlemi

AYIRMA ( İFRAZ ) Ayırma, tek parsel olarak kayıtlı olan taşınmazın birden çok parçaya ayrılma işlemidir.   İstenen Belgeler 1-LİHKAB tarafından düzenlenen ve Kadastro Müdürlüğü’nce onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde tescil bildirimi, kontrol raporu ve eki belgeler. 2-Taşımazın Belediye Encümeni veya İl Özel İdaresi’nin olumlu kararı. 3-Taşınmaz …

Devamı »

Ölünceye Kadar Bakma İşlemi (ÖKBA)

olunceye-kadar-bakma-akdi ökba

Ölünceye Kadar Bakma İşlemi (ÖKBA) Ölünceye kadar bakma akdi, taşınmaz mal sahibinin bakım borçlusuna taşınmaz malı, kendisine bakma şartı ile devretme işlemidir. Bakım borçlusu aile içinden veya akraba olabileceği gibi herhangi bir üçüncü kişi de olabilir. (Örnek vermek gerekirse, Ahmet amca, Ankara Mamak ilçesindeki 10000 ada 10 parseldeki 1 numaralı …

Devamı »

İntifa Hakkını Üzerinde Tutarak Çıplak Mülkiyetin Satışı

ciplak-mulkiyet

İntifa Hakkını Üzerinde Tutarak Çıplak Mülkiyetin Satışı Çıplak Mülkiyet; taşınmaz mal sahibi bu işlemde intifa hakkını (yararlanma, kullanma hakkı) kendi üzerinde tutup sadece  mülkiyeti devretmesidir. Bu işlemde taşınmaz mal sahibi, ölene kadar taşınmazdaki haklarını kullanabilir. Çıplak mülkiyeti devralan kişi, taşınmaz mal sahibi öldükten sonra, çıplak mülkiyetini devrettiği kişinin herhangi bir tapu …

Devamı »

İntikal İşlemi (Veraset, Mirascılık İşlemi)

tapuda intikal-islemi

İntikal İşlemi (Veraset, Mirascılık İşlemi) İntikal, ölümü gerçekleşen taşınmaz mal sahibinin, taşınmazının mirasçılarının veraset ya da mirasçılık belgesindeki paylar nispetinde mülkiyetine geçmesi işlemidir. İntikal işlemini tapu müdürlüklerinde aşağıda şartlarını belirttiğimiz belgelerle yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.   İstenen belgeler Mahkemeden (Sulh Hukuk Mahkemesi) veya noterden alacağınız “Mirasçılık (Veraset) Belgesi” Nüfus cüzdanı aslı. 1 …

Devamı »