Son Haberler

Paylaşma (Taksim) İşlemi

paylasma işlemi

Paylaşma (Taksim) İşlemi Paylaşma, taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi; her hissedara(paydaşa) en azından bir taşınamaz mal denk gelecek şekilde paylaşılması işlemidir. İstenilen Belgeler Paylaşma İşlemine girecek kişilerin kimlikleri ve 1 adet fotokopileri. Paylaşma İşlemine girecek kişilerin 1′ er adet vesikalık fotoğrafları (son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.) Paylaşıma konu edilecek …

Devamı »

Birleştirme (Tevhit) – Ayırma (İfraz)

birleştirme-ayirma işlemi

AYIRMA ( İFRAZ ) Ayırma, tek parsel olarak kayıtlı olan taşınmazın birden çok parçaya ayrılma işlemidir.   İstenen Belgeler 1-LİHKAB tarafından düzenlenen ve Kadastro Müdürlüğü’nce onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde tescil bildirimi, kontrol raporu ve eki belgeler. 2-Taşımazın Belediye Encümeni veya İl Özel İdaresi’nin olumlu kararı. 3-Taşınmaz …

Devamı »

Ölünceye Kadar Bakma İşlemi (ÖKBA)

olunceye-kadar-bakma-akdi ökba

Ölünceye Kadar Bakma İşlemi (ÖKBA) Ölünceye kadar bakma akdi, taşınmaz mal sahibinin bakım borçlusuna taşınmaz malı, kendisine bakma şartı ile devretme işlemidir. Bakım borçlusu aile içinden veya akraba olabileceği gibi herhangi bir üçüncü kişi de olabilir. (Örnek vermek gerekirse, Ahmet amca, Ankara Mamak ilçesindeki 10000 ada 10 parseldeki 1 numaralı …

Devamı »

İntifa Hakkını Üzerinde Tutarak Çıplak Mülkiyetin Satışı

ciplak-mulkiyet

İntifa Hakkını Üzerinde Tutarak Çıplak Mülkiyetin Satışı Çıplak Mülkiyet; taşınmaz mal sahibi bu işlemde intifa hakkını (yararlanma, kullanma hakkı) kendi üzerinde tutup sadece  mülkiyeti devretmesidir. Bu işlemde taşınmaz mal sahibi, ölene kadar taşınmazdaki haklarını kullanabilir. Çıplak mülkiyeti devralan kişi, taşınmaz mal sahibi öldükten sonra, çıplak mülkiyetini devrettiği kişinin herhangi bir tapu …

Devamı »

İntikal İşlemi (Veraset, Mirascılık İşlemi)

tapuda intikal-islemi

İntikal İşlemi (Veraset, Mirascılık İşlemi) İntikal, ölümü gerçekleşen taşınmaz mal sahibinin, taşınmazının mirasçılarının veraset ya da mirasçılık belgesindeki paylar nispetinde mülkiyetine geçmesi işlemidir. İntikal işlemini tapu müdürlüklerinde aşağıda şartlarını belirttiğimiz belgelerle yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.   İstenen belgeler Mahkemeden (Sulh Hukuk Mahkemesi) veya noterden alacağınız “Mirasçılık (Veraset) Belgesi” Nüfus cüzdanı aslı. 1 …

Devamı »