Home / Tapu İşlemleri / Diğer İşlemler / Ölünceye Kadar Bakma İşlemi (ÖKBA)

Ölünceye Kadar Bakma İşlemi (ÖKBA)Ölünceye Kadar Bakma İşlemi (ÖKBA)

Ölünceye kadar bakma akdi, taşınmaz mal sahibinin bakım borçlusuna taşınmaz malı, kendisine bakma şartı ile devretme işlemidir. Bakım borçlusu aile içinden veya akraba olabileceği gibi herhangi bir üçüncü kişi de olabilir. (Örnek vermek gerekirse, Ahmet amca, Ankara Mamak ilçesindeki 10000 ada 10 parseldeki 1 numaralı ( bağımsız bölüm ) dairesini  çocuğu Mehmet’e, kendisine ‘Ölünceye Kadar Bakma Şartı’ ile devretmiştir.)

Ölünceye Kadar Bakma işleminde (ÖKBA) önemli olan işlemin şarta bağlı olmasıdır. Bu işlemde şartın konusu ‘bakımdır’.

Bakım  borçlusu burada devraldığı taşınmaz ile ‘bakım şartını’ kabul etmiş olur.

Ölünceye kadar bakma akdine (ÖKBAkonu olan taşınmaz, illa kendisine bakılacak kişiye ait olması gerekmez. Üçüncü bir şahsa da ait olabilir.

Ölünceye kadar bakma akdi (ÖKBA) normalde tapu müdürlüklerinde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir. Ancak noter ya da sulh hakimi huzurunda da yapılabilir. Noter ya da sulh hakimi huzurunda yapılan ölünceye kadar bakma akdi tapu müdürlüğüne ibraz edildiğinde, tapu müdürlüğünde sadece tescil istem belgesi düzenlenir.

Bu arada tüzel kişilerde bakım borçlusu olabilir fakat bakım alacaklısı olamazlar.

 

Yalnız, ölünceye kadar bakma akdi işleminde, bakım borçlusu taşınmaz malı devraldıktan sonra istediği zaman taşınmazı istediği kişiye satabilir. Bakım borçlusunun bu işlemi yapmasına bakıma muhtaç kişinin yaşaması engel değildir. Her ne kadar, bakıma muhtaç kişi yaşasa bile, bakım borçlusu taşınmaz malı istediği zaman satabilir.

Bkz. Çıplak Mülkiyet Satışı (İntifa hakkını üzerinde tutup çıplak mülkiyeti devretmek)

İşlem için Gereken Belgeler

  • Taşınmaz malın (arsa, tarla, mesken, konut vb) varsa tapusu senedinin ibrazı yoksa ada, parsel, bağımsız bölüm numarası bilgilerinin sözlü beyanı.
  • Bakıma muhtaç kişinin (devreden) ve bakım borçlusunun (devralan) nüfus cüzdanı asılları ve fotokopileri.
  • Bakıma muhtaç kişinin (devreden) ve bakım borçlusunun (devralan) son altı (6) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları.
  • İşleme konu taşınmaz malın belediyeden alınmış beyan değeri (rayiç değer).

İşlemin Mali Yönü

  • İlgili belediyeden alınacak beyan değerinden az olmamak üzere gösterilen değer üzerinden bakım borçlusu ve bakım alacaklısından ayrı ayrı binde 20 oranında harç tahsil edilir.
  • Döner sermaye ücreti tahsil edilir. (6544 sayılı kanun.)

Bir önceki yazımız olan İntifa Hakkını Üzerinde Tutarak Çıplak Mülkiyetin Satışı başlıklı makalemizde intifa, işlem ve kullanma hakkı hakkında bilgiler verilmektedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir