Home / Tapu İşlemleri (page 7)

Tapu İşlemleri

Google Reklamları

Trampa (Takas) İşlemi

takas işlemi

Trampa (Takas) İşlemi Taşınmaz mal maliklerinin (sahiplerinin) trampa (takas) işlemine konu edilen taşınmazların birbirlerine devir işlemine denir. Kısacası değiş tokuş anlamına da gelir. Trampa (takas) işleminde zilyetlik de (kullanım hakkı) devredilebilir. Trampaya (takas) konu edilen taşınmazların değerlerinin birbirlerine eşit olması önemli değildir. Tarafların anlaşmaları yeterlidir. Eğer değer farkı varsa bir …

Devamı »

Paylaşma (Taksim) İşlemi

paylasma işlemi

Paylaşma (Taksim) İşlemi Paylaşma, taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi; her hissedara(paydaşa) en azından bir taşınamaz mal denk gelecek şekilde paylaşılması işlemidir. İstenilen Belgeler Paylaşma İşlemine girecek kişilerin kimlikleri ve 1 adet fotokopileri. Paylaşma İşlemine girecek kişilerin 1′ er adet vesikalık fotoğrafları (son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.) Paylaşıma konu edilecek …

Devamı »

Birleştirme (Tevhit) – Ayırma (İfraz)

birleştirme-ayirma işlemi

AYIRMA ( İFRAZ ) Ayırma, tek parsel olarak kayıtlı olan taşınmazın birden çok parçaya ayrılma işlemidir.   İstenen Belgeler 1-LİHKAB tarafından düzenlenen ve Kadastro Müdürlüğü’nce onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde tescil bildirimi, kontrol raporu ve eki belgeler. 2-Taşımazın Belediye Encümeni veya İl Özel İdaresi’nin olumlu kararı. 3-Taşınmaz …

Devamı »

Ölünceye Kadar Bakma İşlemi (ÖKBA)

olunceye-kadar-bakma-akdi ökba

Ölünceye Kadar Bakma İşlemi (ÖKBA) Ölünceye kadar bakma akdi, taşınmaz mal sahibinin bakım borçlusuna taşınmaz malı, kendisine bakma şartı ile devretme işlemidir. Bakım borçlusu aile içinden veya akraba olabileceği gibi herhangi bir üçüncü kişi de olabilir. (Örnek vermek gerekirse, Ahmet amca, Ankara Mamak ilçesindeki 10000 ada 10 parseldeki 1 numaralı …

Devamı »

İntifa Hakkını Üzerinde Tutarak Çıplak Mülkiyetin Satışı

ciplak-mulkiyet

İntifa Hakkını Üzerinde Tutarak Çıplak Mülkiyetin Satışı Çıplak Mülkiyet; taşınmaz mal sahibi bu işlemde intifa hakkını (yararlanma, kullanma hakkı) kendi üzerinde tutup sadece  mülkiyeti devretmesidir. Bu işlemde taşınmaz mal sahibi, ölene kadar taşınmazdaki haklarını kullanabilir. Çıplak mülkiyeti devralan kişi, taşınmaz mal sahibi öldükten sonra, çıplak mülkiyetini devrettiği kişinin herhangi bir tapu …

Devamı »

İntikal İşlemi (Veraset, Mirascılık İşlemi)

tapuda intikal-islemi

İntikal İşlemi (Veraset, Mirascılık İşlemi) İntikal, ölümü gerçekleşen taşınmaz mal sahibinin, taşınmazının mirasçılarının veraset ya da mirasçılık belgesindeki paylar nispetinde mülkiyetine geçmesi işlemidir. İntikal işlemini tapu müdürlüklerinde aşağıda şartlarını belirttiğimiz belgelerle yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.   İstenen belgeler Mahkemeden (Sulh Hukuk Mahkemesi) veya noterden alacağınız “Mirasçılık (Veraset) Belgesi” Nüfus cüzdanı aslı. 1 …

Devamı »

Kat İrtifakı Tesisi İşlemi

tapuda kat-irtifaki işlemi

Kat İrtifakı Nedir? Kat İrtifakı, bir arazi üzerinde yapılacak olan bir ya da birden çok yapının; mesken, daire, iş bürosu, dükkan vb. gibi bağımsız olarak kullanılmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra üzerine tesis edilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arazinin maliği (mal sahibi) ya da paydaşları (hissedarları) tarafından …

Devamı »

Bağış İşlemi

tapuda bagis-islemi

Bağış İşlemi (Muhtevası) İçeriği Bağışlayanın mal varlığından bağışlanana yaptığı devir işlemine denir. Bağış işleminde 2 şart olur; “karşılıksız ve kazandırma amaçlı olmalıdır.” kısaca herhangi bir bedel ve karşılık aranmaz. 18 yaşını bitirmemiş kimseler, zihinsel özürlüler, reşit ve  mümeyyiz olmayan kimseler veli veya vasinin izni bile olsa bağış yapamazlar (MK 11,13 …

Devamı »

Tapuda Satış İşlemi Nasıl Yapılır?

tapuda satış işlemi

Tapuda Satış İşlemi Nasıl Yapılır? Satış işlemi, alıcı ve satıcıya karşılıklı borç ve hak yükleyen bir sözleşmedir. Alıcının taşınmazın bedelini ödemesine karşılık, satıcı da malın mülkiyetini alıcıya bırakır. Satış işlemi sırasında tapuda harç ödemeniz; işlemle ilgili vergi yükümlülüğünüzün ortadan kalktığı anlamına gelmez. Gayrimenkul alım-satımında, vergi ve harç ile bağlantılı çok …

Devamı »
Google Reklamları