Home / Tapu İşlemleri / Diğer İşlemler

Diğer İşlemler

Google Reklamları

Diğer Tapu İşlemleri

Takyidatlı Tapu Nedir? Takyidat Belgesi Nasıl Alınır?

Takyidatlı Tapu Nedir? Takyidat Belgesi Nasıl Alınır? Makalemizde sizlere takyidatlı tapu hakkında bilgiler vereceğiz. Takyidat kelime anlamı olarak “ayrıntı” anlamına gelir. Takyidatlı Tapu, tapunun ayrıntısını gösteren belgedir. Bu belge Takyidat Belgesi olarak da adlandırılır. Gayrimenkulümüze ait olan tapu belgesinde şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, serbest …

Devamı »

Ada Parsel Sorgulama

parsel-sorgulama

Tapu Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? Parsel hemen herkesin bildiği gibi imar yasaları dahilinde sınırlanmış arazi parçalarına verilen isimdir. Ayrıca parsel alanın bir ya da birden çok sahibi olabilmektedir. Parsellerin sahipleri bir şahıs olabilecekleri gibi vakıf, kuruluş ya da devlet gibi organlarda olabilmektedir. Emlak ve İnşaat piyasası ile alakalı çalışma yapan …

Devamı »

Aile Konutu Şerhi Tesisi

aile konut serhi tesisi

Aile Konutu Şerhi Tesisi Aile konutu şerhi, taraflardan birinin (eşin) ya da ikisinin birden aile konutuna konu taşınmaza  koydurduğu engelleyici, kısıtlayıcı şerhtir . Aile konutu şerhi işleminde aile birliği esastır. Yani tarafların, eşlerin aile olmaları  ve şerhin konulacağı taşınmazın aile konutu olması önemlidir. Bu durumda tarafların aynı yerde ikamet  etmeleri …

Devamı »

Tapuda Cins Değişikliği

Tapuda Cins Değişikliği

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR? TESCİLİ İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR? Bir taşınmazın tapu kaydındaki türünün değiştirilmesine cins değişikliği diyoruz. Bu değişiklik; hak sahiplerinin talebiyle, yetkili makam veya mahkeme kararıyla gerçekleştirilebilir. Cinsi değiştirilecek söz konusu taşınmazın, birden çok pay sahibi varsa; değişikliğin yapılması için tüm pay sahiplerinin rızası olması gerekir. Cins …

Devamı »

İfraz Nedir? İfraz İşlemi Nasıl Yapılır?

İfraz Nedir- İfraz İşlemi Nasıl Yapılır-

İfraz Nedir? İfraz İşlemi Nasıl Yapılır? İfraz tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir. Eğer ifraz ( ayırma ) yapılacak taşınmazların üzerinde rehin , irtifak hakkı yada şerh var ise , bütün hak sahiplerinin ve …

Devamı »

Apartmana Ek Kat Çıkmak (Bağımsız Bölüm Eklenmesi)

Apartmana Ek Kat Çıkmak

Kat İlavesi İşlemi (Bağımsız Bölüm Eklenmesi) Kat ilavesi nedir? Nasıl yapılır? Tapu işlemi olarak gerçekleştirilmesi için gerekli belgeler nelerdir? Soruların cevapları yazımızda… Apartmana Ek Kat Çıkmak Kat ilavesi; apartman gibi bir yapıya yeni kat çıkmak ya da zaten olan bir asma katı tam kat haline getirmek şeklinde olabildiği gibi bodrum veya …

Devamı »

Arsa Payı Değişikliği

Arsa Payı Değişikliği

Arsa Payı Değişikliği Arsa payı değişikliği nedir? Gerçekleştirilmesi nasıl olur? İşlem için istenen belgeler nelerdir? Soruların cevapları yazımızda… Arsa payı; söz konusu gayrimenkulün kanuna uygun olarak bölünmüş bağımsız kısımlarıdır. Bu kısımlar kat mülkiyeti ve kat irtifakının kurulması için yapılan hesaplarla belirlenir. Arsa payları belirlenirken, bağımsız kısımların bazı özellikleri dikkate alınır. …

Devamı »

Kooperatif Üyelerine Tahsis (Ferdileşme)

Kooperatif Üyelerine Tahsis (Ferdileşme)

Kooperatif Üyelerine Tahsis (Ferdileşme) Kooperatif üyelerine tahsis nedir? Şartları nelerdir? İşlemin gerçekleşmesi için gerekli belgeler nelerdir? İnşa edilen ev veya işyerlerinin, kooperatifi yapan veya yapmakta olan kurumdan, kooperatif üyeleri adına geçmesi yani tescil edilmesidir. Diğer adı ferdileşmedir. İşlem için kura tutanağına gerek yoktur. İşlem kooperatif temsilcilerinin isteği ile tamamlanır. İşlem, …

Devamı »

Kat İrtifakının Terkini Nedir?

Kat İrtifakının Telkini Nedir-

KAT İRTİFAKININ TERKİNİ Terkin nedir? Kat irtifakının terkini nedir? İşlem için gerekli belgeler nelerdir?   Soruların cevabı için yazımıza göz atınız. Terkin sözcü anlamı olarak: ‘‘Yazılmış bir şeyi çizerek silme’’ anlamına gelmektedir. Yani tesis etmek ifadesinin tersi olarak terkin etmek ifadesini düşünebiliriz. Kat irtifakını daha önce paylaştığımız yazımızda açıklamıştık. Peki, …

Devamı »

Kat İrtifakı’ nın Kat Mülkiyeti’ne Çevrilmesi Nasıl Yapılır?

Kat İrtifakı' nın Kat Mülkiyeti'ne Çevrilmesi Nasıl Yapılır-

KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi işlemi nasıl yapılır? Gerekli belgeler nelerdir? Sorularının cevabı için yazımıza göz atabilirsiniz. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi için önce cins değişikliği yapılması gerekiyor. Yani taşınmazın ‘’arsa’’ olan vasfının ”yapılı” hale getirilmesi gerekiyor. İstenen belgeler: Yapı kullanma izni belgesi (İskan Ruhsatı): …

Devamı »
Google Reklamları